You are not logged in. (Log in)

CDV_online_2020

...
STREFA WYKŁADOWCY
STREFA DLA DUCHA i CIAŁA

OGÓLNE

Wstęp do studiowania
Kurs BHP
Ochrona własności intelektualnej
Szkolenie biblioteczne
Health & Sports
Technologie informacyjne 1
...
Szkolenie BHP dla pracowników CDV
Technologie informacyjne 2

TUTORING

Tutoring 2 - Adamkiewicz
Tutoring 2 - Adamska-Kijko
Tutoring 2 - Bekier
Tutoring 4 - Bryl-Roman
Tutoring 2 - Chełkowska
Tutoring 2 - Drozdowska
Tutoring 2 - Fojutowski
Tutoring 4 - Fojutowski
Tutoring 2 - Grabowska
Tutoring 2 - Ignaczak
Tutoring 4 - Ignaczak
Tutoring 2 - Jasiński
Tutoring 4 - Jasiński
Tutoring 4 - Jaworska
Tutoring 2 - Karmińska
Tutoring 2 - Kluczyńska
Tutoring 4 - Kotarba
Tutoring 2 - Kotarba
Tutoring 2 -Krajewska
Tutoring 4 - Kucharska
Tutoring 2 - Kucharksa
Tutoring 2 - Litaszewska
Tutoring 4 - Matejko
Tutoring 2 - Matejko
Tutoring 2 - Nowak
Tutoring 2 - Nowicka
Tutoring 2 - Olechnowicz
Tutoring 4 - Olechnowicz
Tutoring 2 - Patkowski
Tutoring 2 - Poczta
Tutoring 2 - Rudowicz
Tutoring 4 - Rudowicz
Tutoring 2 - Sobczak
Tutoring 4 - Staś
Tutoring 2 - Staś
Tutoring 2 - Szary
Tutoring 4 - Szary
Tutoring 2 - Szulc
Tutoring 4 - Szyper
Tutoring 2 - Szyper
Tutoring 2 - Tarnawska
Tutoring 2 - Walkowiak
Tutoring 4 - Wierzbicki
Tutoring 2 - Wierzbicki
Tutoring 2 - Zinkowska
Tutoring 4 - Zinkowska
Tutoring 2
Tutoring 4
Tutoring 4 -Nowak
Tutorial zespołowy 4 - Rytelewska
Tutoring 4 - Litaszewska
Tutoring 2 - Ludwa
Tutoring 4 - Ludwa
Tutoring 2 ST
Tutoring Zespołowy NS S2
Tutoring Zespołowy SN 2
Tutoring 4 - Kurzawski
Tutoring 4 - Drozdowska
Tutoring 1 - Grabowska
Tutoring - Ostrykiewicz
Tutoring 4 - Kluczyńska

WNS

Analiza matematyczna
Architektura informacji i UX
Bazy danych (noSQL)
Bazy danych (SQL)
BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna
Budowanie relacji w zespole
Emisja głosu
Etyczny wymiar zawodu edukator
Facebook Marketing i Facebook Ads w praktyce
Fotoedycja i obróbka zdjęć
Fotografia i video jako medium
Gatunki medialne
Identyfikacja i rozwój talentów
Infobrokering i monitoring internetu
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo
Learning by doing - zastosowanie indywidualnych talentów i rozwój kompetencji miękkich w praktyce
Marketing efektywnościowy (SEM, SEO, PPC)
Media relations
Informacja rynkowa (kierunek: zarządzanie kreatywne, studia niestacjonarne)
Metody projektowe
Metodyka edukacji przyrodoznawczej dziecka
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Narzędzia badania danych behawioralnych i deklaratywnych w mediach
Podstawy mikroekonomii w handlu internetowym
Podstawy public relations
Prawo mediów
Prawo reklamy
Proseminarium
Przygotowanie reklamy graficznej
Przygotowywanie raportu medialnego i infobrokerskiego
Rachunek prawdopodobieństwa
Redakcja i interpretacja tekstu
Reklamy tekstowe
Rozwój mediów tradycyjnych
Rynki reklamy medialnej
Savoir-vivre w edukacji i biznesie
Sponsoring w działalności public relations
Storytelling jako strategiczna koncepcja brandingu
Storytelling w organizacji
Systemy medialne w Polsce i na świecie
Systemy motywacyjne
Techniki wpływu społecznego
Warsztat dziennikarstwa internetowego
Warsztat prasowy
Warsztat radiowy
Warsztat telewizyjny
Wstęp do Big Data w ekonomii
Wystapienia publiczne
Wystąpienia publiczne w edukacji i biznesie
Zarys podstaw technicznych fotografii oraz video
Zarys podstaw technicznych fotografii oraz video
Zwinni dla konsumenta. Agile marketing w praktyce
Psychopatologia
Sytuacje trudne w pracy z grupami
Tworzenie e-usług (WebDesign,API,mockupy)
Co-creation. Budowanie warsztatu współpracy
Praca z klientem w coachingu
Praktyczny trening umiejętności
Seminarium projektowe
Praktyczny trening umiejętności
Skuteczna komunikacja
Seminarium 1
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Seminarium 3
Strategie osiągania i nieosiągania celu
Akredytowany kurs ICF
Warsztat pracy coacha- kurs akredytowany ICF, 2cz.
Zmiana w organizacji
Zachowania organizacyjne zespołu
Crisis Management i kształtowanie relacji z mediami
Podstawy prawa dla menadżerów
Seminarium projektowe
Etapy procesu Design Thinking
Przesłanki zastosowania Design Thinking w biznesie
Podstawy technologii IT - prototypy, rysowanie UX
Podstawy systemu podatkowego w Polsce
Seminarium 1
Wprowadzenie do zarządzania finansami własnymi
Business Process Analyst
Kluczowe kompetencje w pracy profesjonalnego coacha
Nowoczesne narzędzie rekrutacji i selekcji pracowników
Spotkanie z opiekunem roku 2
Wprowadzenie do ZZL - rola ZZL w organizacji
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie wiedzą w organizacji
Techniki IT w ochronie danych przedsiębiorstwa (warsztaty)
Podstawy psychologii poznawczej
Spotkanie z opiekunem roku 2
Tutorial zespołowy 4
Wprowadzenie do psychologii(EN: Introduction to psychology)
Nowoczesna komunikacja
Nowoczesna komunikacja 1
Kontakt i relacja - trening umiejętności i analiza doświadczeń
Warsztat pracy trenera biznesu
Konflikt w organizacji
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Spotkanie z opiekunem roku 2
Narzędzia kontroli procesu wdrożenia
Kontakt i relacja - trening umiejętności i analiza doświadczeń
Seminarium dyplomowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Grafika ST/LIC
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - ZK NST/MGR
Proces rozwoju nowego produktu oraz interfaceu
Corporate Identity - założenia tożsamości organizacji
Seminarium 1
Seminarium 3
Zarządzanie strategiczne i tworzenie nowej marki
Projektowanie elementów przestrzeni komercyjnych
Praktyczny trening umiejętności
Praktyczny trening umiejętności
Badania ilościowe a jakościowe
Badania jakościowe i raportowanie wyników badań
Seminarium 1
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Podstawowe pojęcia twóczego myślenia
Seminarium
Podstawy makroekonomii
Podstawy mikroekonomii
Podstawy mikroekonomii, makroekonomii i finansów
Badanie UX
Seminarium 3
Przywództwo w organizacji
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Wprowadzenie do zarządzania organizacjami
Zachowania organizacyjne
Seminarium magisterskie (3) - kierunek: zarządzanie kreatywne, grupa 10
Seminarium 1
Tutorial zespołowy 4
Metody doradcze i narzędzia pracy doradcy
Rynek pracy - diagnoza i trendy
Kreowanie marki i strategie zarządzania marką
Kreowanie marki i strategie zarządzania marką 1
Metody i techniki zarządzania
Skuteczność managera
Narzedzia w coachingu
Praca z klientem w coachingu
Seminarium dyplomowe
Zarządzanie konfliktem i komunikacja perswazyjna
Praktyczny trening umiejętności
Seminarium projektowe
Seminarium projektowe
Narzędzia wykorzystywane w podejściu Design Thinking
Proces i narzędzie Service Design
Seminarium magisterskie 2020/2021 (drMChlodnicki)
Seminarium magisterskie (2R) M Chłodnicki
Seminarium dyplomowe
Kluczowe kompetencje społeczne i emocjonalne
Psychologia rozwoju człowieka
Zachowania organizacyjne jednostki
Kreatywność jednostki i zespołu
Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie
Prowadzenie interdyscyplinarnego zespołu projektowego
Przedstawiciel handlowy (REP) - zadania i kompetencje
Praktyczny trening umiejętności
Account Management i kształtowanie relacji klientem
Organizacja pracy projektowej
Zarządzanie ryzykiem
Metody testowania użyteczności i używalności (Eyetracking)
Analiza rynku i konsumenta w oparciu o nowoczesne narzędzia
Badania ilościowe i analiza danych
Etapy procesu rozwoju innowacji w firmie
Metodyki i techniki rozwijania innowacji
Podstawy zarządzania informacją
Warsztaty projektowania systemów zarządzania - rysunek i narzędzia
Ergonomia aplikacji
Podejmowanie decyzji przez jednostki i grupy - X
Rozwój kompetencji pracowników oraz zarządzanie talentami - X
Techniki sprzedaży
Warsztaty z technik sprzedaży
Dokumentowanie projektu
Standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym
Kluczowe narzędzia service design i visual thinking - studia stacjonarne
Przygotowanie i obsługa narzędzi projektowych - studia stacjonarne
Wybrane narzędzia komunikacji w zarządzaniu
Wywieranie wpływu i perswazja w pracy doradcy i coacha Wywieranie wpływu i perswazja w pracy doradcy i coacha
Prawne aspekty działalności twóczej
Prawne podstawy przedsiębiorczości
Prawo ochrony danych
Synteza i opracowanie konceptów projektowych
Warsztaty komunikacji
Corporate Image - kształtowanie doświadczeń klientów i wizerunku organizacji
Sensualizacja doświadczeń klientów
Zarządzanie projektami graficznymi
Marketing i jakość usług
Seminarium 3
Seminarium 3
Brand Management
Brand Management 1
Architektura informacji
Seminarium dyplomowe 1
Wprowadzenie do psychologii(EN: Introduction to psychology) - stacjonarne
Podstawy psychologii poznawczej - stacjonarne
Psychologia wspierania zmiany rozwojowej
Corporate Design - identyfikacja wizualna organizacji
Bazy danych (noSQL)
MySQL w pracy Mediaworkera
SQL - Analityka i badania ekonomiczne
PHP w pracy Mediaworkera
Kluczowe narzędzia service design i visual thinking - studia niestacjonarne
Przygotowanie i obsługa narzędzi projektowych - studia niestacjonarne
Podstawy preprodukcji i postprodukcji
Podstawy wizualizacji danych dla użytkowników
Wizualizacja danych dla użytkowników
Pracownia publikacji multimedialnych
Seminarium dyplomowe PPM
PBM seminarium dyplomowe 2
Informacja rynkowa (kierunek: zarządzanie kreatywne, studia stacjonarne)
Seminarium dyplomowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Doradztwo i coaching NST/MGR
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - ZK ST/MGR
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - MI NST/MGR
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Grafika ST/LIC - C1
Prezentacje multimedialne w edukacji i biznesie
Projektowanie zintegrowanego procesu edukacji dziecka
Współczesne koncepcje edukacji dziecka
Audyt UX
Trening umiejętności wychowawczych
Warsztat aktywizacji środowisk edukacyjnych
Metodyka edukacji matematycznej
Podstawowe pojęcia twórczego myślenia NST
Nowoczesne narzędzie rekrutacji i selekcji pracowników
Zarządzanie wiedzą w organizacji
Analityka internetowa
Metody ewaluacji, selekcji i wizualizacji konceptów projektowych
Metody testowanie użyteczności i używalności
Projektowanie interfejsów graficznych i stron WWW
GUI and Web Design
Techniki performatywne w prototypowaniu doświadczeń klientów
Proseminarium
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie II
Prowadzenie sesji coachingowych i doradczych
Podstawy preprodukcji i postprodukcji (Warsztaty)
Sytuacje trudne w coachingu i doradztwie
Zarządzanie konfliktem i komunikacja perswazyjna
Zarządzanie zespołem w pracy zdalnej i praca z klientem on-line
Smart Contracty, ICO i praktyczne wykorzystanie blockchain
Seminarium 3
Visual Thinking
Techniki kreatywne - stymulowanie rozwoju nowych pomysłów
Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Nauczyciel jako organizator środowiska edukacyjnego
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe
Seminarium 1
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Kreowanie produktów w oparciu o zrozumienie oczekiwań klienta i tworzenie strategii komunikacji
Metodyka edukacji muzycznej_Rybińska
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pozyskiwanie informacji naukowej
Media a globalne przemianygospodarcze i społeczne
Organizacja i zarządzanie w mediach
Warsztat rzecznika prasowego i organizacja biura prasowego
Zaawansowane narzędzia wspomagające proces projektowania
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa internetowego
Audyt i optymalizacja stron internetowych
Internal PR
Analiza konkurencji (benchmarking)
Seminarium dyplomowe
Wstęp do kryptowalut i technologii blockchain
Psychology
Seminarium 1
Seminarium magisterskie
Facylitator i trener jako mistrzowie komunikacji
Kontraktowanie i etyka pracy facylitatora
Modele i narzędzia pracy facylitatora cz.1 - Rozwiązywanie problemów
Modele i narzędzia pracy facylitatora cz.2 - Generowanie pomysłów
Psychologia zmiany i motywacji w coachingu
Prowadzenie kadr oraz systemy czasu pracy i ich rozliczenia
Seminarium 3
Seminarium magisterskie
Assesment Center i rozmowa kwalifikacyna
Python w analizie ekonomicznej - poziom zaawansowany
Psychologia zachowań i decyzji konsumenckich
Seminarium 3
Zachowanie konsumenckie
Audyt doświadczeń klienta z marką
Badanie użyteczności innowacji (UX)
Metody jakościowe w zarządzaniu projektowaniem
Service Design case-studies- najlepsze praktyki na świecie
Stymulacja myślenia twórczego
Trening kreatywości
Zarządzanie sobą w czasie
Seminarium 1
Efektywne przywództwo w organizacji
Seminarium 1
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Bezpieczeństwo sieci korporacyjnej
Technologie Internetowe i bezpieczeństwo w Internecie
Spotkanie z koordynatorem
Wprowadzenie do praktyk
Koncepcje zarządzania
Seminarium dyplomowe
Autoprezentacja
Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
Narzędzia pracy coacha
Zarządzanie konfliktem i negocjacje
Makieta ścieżki klienta
Podstawy Service Design - najlepsze praktyki
Business Model Canvas
Założenia strategiczne projektu
Zarządzanie rozproszonym zespołem projektowym
Google Ads w praktyce
Media tradycyjne i elektroniczne - historia i znaczenie
Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
Aspekty prawne kryptowalut i technologii blockchain
Prowadzenie badań w firmie
Diagnoza kompetencji i potencjału zawodowego klienta
Planowanie kariery zawodowej i pokonywanie trudności na rynku pracy
Podstawy prawa dla managerów
Zarządzanie projektami biznesowymi (projekt)
Filozofia dla informatyków
Filozofia dla każdego
Racjonalna gospodarka własnymi siłami psychofizycznymi (studia niestacjonarne)
RGWSP
Programowanie zaawansowane w data science
Tworzenie e-usług
Skuteczność managera
Planowanie i dokumentacja zmiany
Co-creation. Budowanie warsztatu współpracy ST
Mentoring 1
Grupa Wsparcia 2020
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów IT
Patenty i własność intelektualna
Personal Branding
Podejmowanie decyzji przez jednostki i grupy - Y
Rozwój kompetencji pracowników oraz zarządzanie talentami - Y
Strategie zarządzania firmą internetową
Warsztaty biznesowe dla kreatywnych. Kreowanie marki i strategie zarządzania marką
Warsztaty biznesowe dla kreatywnych. Brand management
Warsztaty biznesowe dla kreatywnych. Nowoczesna komunikacja - marki, trendy, media, ludzie
Corporate Social Responsibility
Techniki performatywne w projektowaniu doświadczeń klientów
Analityka internetowa_Zalewska
Metodyka edukacji muzycznej_Halasz

WIiKW

Inżynieria oprogramowanie
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Psychofizjologia widzenia
Systemy operacyjne
Programowanie niskopoziomowe
Projekt zespołowy - kurs wakacyjny
Zaawansowane bazy danych (st. stacjonarne)
Zaawansowane Bazy Danych (st. niestacjonarne)
Systemy Baz Danych (st. stacjonarne)
Systemy Baz Danych (wykład)
Nowoczesne metody przetwarzania danych
Systemy Baz Danych (St. Niestacjonarne)
Advanced Data Base
Podstawy elektroniki
Electronics Foundation
Prototypowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych
Filozofia i ekonomia dla informatyków
Podstawy ekonomii (kierunek grafika, studia niestacjonarne)
Implementing Rich Internet Applications (RIS)
Implementowanie aplikacji RIA
Systemy operacyjne
Laravel - tworzenie aplikacji, wzorzec MVC
Technologie internetowe
Programowanie strukturalne
Administrowanie serwerami aplikacji
Matematyczne podstawy IT (2)
Metody obliczeniowe
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Systemy operacyjne
Zarządzanie projektami
Seminarium magisterskie
Foto
Podstawy elektroniki, programowalnych układów cyfrowych
Prototypowanie urządzeń elektronicznych
Programowalne układy cyfrowe
Programmable Logic Devices
Wykłady
Seminaria
Projekt zespołowy
Systemy operacyjne
Technologie internetowe
Modelowanie i projektowanie usług WebServices
Metody sztucznej inteligencji
Programowanie systemowe
Seminarium dyplomowe
Modelowanie i teksturowanie 3D
Metody sztucznej inteligencji
Algorytmy i struktury danych
Zarządzanie usługami w systemie Windows
Zarządzanie systemami Windows
Systemy zarządzania treścią portali internetowych
Systemy i platformy zarządzania treścią
Projektowanie aplikacji internetowych
Networking
Geometria 3D
Portfolio (wszystkie grupy)
Zarządzanie tworzeniem gier
Programowanie narzędzi dla silników gier
Zarządzanie tworzeniem gier
Projekt zespołowy
Gry mobilne
Gry sieciowe
Programowanie narzędzi dla silników gier
Networking
Audio
OpenGL i shadery
Projekt zespołowy
Biznes a projektowanie gier
Audio 1
Audio 3
Sztuczna inteligencja
Algorytmy i struktury danych
Matematyczne podstawy IT (2) - niestacjonarne
Historia designu
Seminarium dyplomowe - Paweł Buszko
Prawo autorskie
Książka autorska
Historia Grafiki
Pracownia Filmu Animowanego 6
Rysunek / Seminarium
Pracownia Animacji Graficznej
Pracownia animacji interaktywnej
Warsztaty graficzne – produkcja
Seminarium dyplomowe
Liternictwo
Malarstwo
Malarstwo
Podstawy Infografiki
Działania i struktury wizualne
Plakat i ilustracja
Pracownia animacji interaktywnej
Typografia i wydawnictwa
Warsztaty graficzne
Rzeźba
Plakat i ilustracja
...
Podstawy kompozycji
Fotografia dokumentalna
Rysunek
Rysunek
Music Video in 50Hrs Kayax My Name is New
Malarstwo
Fotografia reklamowa
Narzędzia projektowania graficznego
Przedsiębiorczość
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Projekt zespołowy - praca zdalna - ST
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe Grafika NST/LIC
Analiza matematyczna - wprowadzenie
Analiza matematyczna - warsztaty
Rozwiązania wielkoskalowe
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Seminarium dyplomowe 1
Seminarium dyplomowe 2
Animacja lalkowa i stop-motion
Warsztaty graficzne - produkcja
Pracownia identyfikacji wizualnej
Seminarium Dyplomowe Infografika
Narzędzia projektowania graficznego
Warsztaty graficzne
Seminarium dyplomowe
Modelowanie + Moduł do wyboru
Narzędzia projektowania graficznego
Seminarium dyplomowe
Warsztaty artystyczne malarstwo i rysunek
Warsztaty graficzne – produkcja
Metody sztucznej inteligencji
Artificial Intelligence
GUI and Web Design
Inżynieria oprogramowania
Zarządzanie serwerami Windows
Podstawy Grafiki Warsztatowej
Metody sztucznej inteligencji
Aspekty prawne pracy i działalności gospodarczej
Projektowanie interfejsów graficznych i stron www
GUI and web design
Warsztaty artystyczne rzeźba i struktury wizualne 2
Rzeźba i struktury wizualne
Seminarium
Seminarium dyplomowe
Systemy Baz Danych
Projekt zespołowy - praca zdalna - NST
Algorytmy i struktura danych - niestacjonarne
Programowanie niskopoziomowe
Programowanie systemowe
Video
Podstawy ekonomii (kierunek grafika, studia stacjonarne)
Pracownia Filmu Animowanego 4
Cloud Computing & loT
Mobile Applications
Pracownia animacji interaktywnej 4
Seminarium dyplomowe SL
Seminarium dyplomowe NL
Modelowanie i projektowanie usług WebServices
Technologie internetowe
Seminarium dyplomowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - IT NST/INŻ C1
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Informatyka ST/INŻ
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Informatyka NST/INŻ
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - IT ST/INŻ C1
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Warsztaty graficzne
Seminarium EN
Portfolio (rok 1 grupa 1 i 2)
Praktyki_1
Praktyki_2
Metody Sztucznej Inteligencji - Przetwarzanie Obrazu
Inżynieria oprogramowania
Team Project
Algorytmy i struktury danych - projektowanie gier
Optymalizacja sieci rozproszonych (laboratorium)
Technologie sieci rozproszonych (laboratorium)
Internet Technologies
Projektowanie aplikacji internetowych - wykład
Projektowanie interfejsów graficznych i stron WWW - Ewa Łukasik
Projektowanie Systemów Wbudowanych
Techniki szybkiego prototypowania produktów i usług / niestacjonarne
Narzędzia grafiki inżynierskiej AutoCad
Logika i teoria mnogości - różnice programowe
Rachunek prawdopodobieństwa - różnice programowe
Gry Fabularne
Projekt - rozwiązania wielkoskalowe
Projektowanie Systemów Wbudowanych - Aplikacje systemów wbudowanych
Seminarium Dyplomowe (sem 8)
Seminarium Dyplomowe (sem 6)
Diploma Seminar EN

PODYPLOMOWE

Teoria liczb w bezpieczeństwie
Społeczeństwo informatyczne
Zarządzanie informacją
Podstawy wyszukiwania informacji z elementami systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Zarządzania bibliotekami
Diagnostyka wad postawy
Ekspresyjna gimnastyka twórcza
Metodyka wychowania fizycznego
Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rehabilitacja przez sztukę i twórczość artystyczną
Nauczyciel we współczesnej szkole - wyzwania, kompetencje, rozwój
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Aspekty etyczne i prawne badań UX
Metody jakościowe
Badania na potrzeby gier wideo
Tworzenie planów badawczych i dobór metod
HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji
Pricing w zarządzaniu marką i produktem
Etyka
HR BP jako kierujący procesami zarządzania wiedzą
Techniki zarządzania interesariuszami
Facylitacja – element pracy z zespołem
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Diagnoza i terapia w dyslalii
Diagnoza i terapia w dyslalii
Diagnoza i terapia jąkania
Materiały dydaktyczne w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Glottodydaktyka a logopedia
Wychowawcze kompetencje nauczyciela
Społeczno-kulturowe konteksty edukacji
Style pedagogiczne
Wychowawcze kompetencje nauczyciela
Trening skutecznej komunikacji
Autoprezentacja i wizerunek
Trening asertywności
Rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
Praca z rodziną osoby niepełnosprawnej intelektualnie
Dydaktyka specjalna
Modele uczenia się i nauczania z elementami dydaktyki specjalnej
Szkolenie Nr 1
Zarządzanie instytucją oświatową
Trening umiejętności coachingowych i tutoringowych
Trening umiejętności coachingowych i tutoringowych
Zachowania organizacyjne w edukacji - zarządzanie procesem grupowym
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku
Metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną
Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Prawne i etyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych
Machine Learning
E-commerce
Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu
Wysoka technologia a mowa
Emocje i motywacje
Nowe metody badań jakościowych
Procesy i problemy rozwoju
Diagnoza i terapia w dyslalii
Metody analizy tekstów kultury
Zagadnienia gramatyczne trudne dla cudzoziemców
Koncepcje wiedzy i ich aplikacje edukacyjne
Metody i formy pracy coachingowej i tutoringowej
Kodeks etyczny i postawa coacha oraz tutora
Diagnozowanie w coachingu i tutoringu
Nowe trendy w badaniach
Przygotowanie sesji badawczych_Jagodziński
Badania z udziałem grup o specjalnych potrzebach
Projekt ćwiczeniowy – programowanie responsywnej aplikacji webowej oprogramowanej w Javascript
Projekt ćwiczeniowy – programowanie responsywnej aplikacji webowej oprogramowanej w Javascript
HRBP motywatorem
Prawo pracy w realiach HRBP
Nowoczesne frameworki automatyzacji testów webowych
Testowanie serwisów internetowych (REST)
Źródła informacji
E-commerce, w budowaniu silnej marki
Angular (Google) – zasady tworzenia
Angular (Google) – zasady tworzenia kopiuj 1
Podstawy bibliotekarstwa
Historia książki i bibliotek
Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Postępowanie korekcyjno-kompensacyjne w praktyce
Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kopiuj 1
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością inetelektualną
Akademia Managera 2020
Arteterapia w pracy logopedy
Wybrane zagadnienia z wiedzy o Polsce
Paradygmaty dydaktyki
Modele uczenia się i nauczania z elementami dydaktyki specjalnej
Mutyzm - diagnoza i terapia
Nauczyciel jako badacz
Projektowanie procesu dydaktycznego i ocenianie wewnątrzszkolne - Adamczewski
AgilePM® Foundation z egzaminem na poziomie Foundation
Storytelling. Budowanie języka opowieści
Coaching i tutoring - organizacja i przebieg procesu
Superwizja
Warsztat dyplomowy_Holeksa
Autoprezentacja i wizerunek
Mikronauczanie_SP
Tworzenie zasobów informacji - Bednarek
Tworzenie zasobów informacji - Koterba
Rytmika E. Jaques-Dalcroze'a
Analiza i raportowanie wyników badań_Bernau-Ławniczak
Metody ilościowe
Analiza i raportowanie wyników badań_Włodarczyk
Zarządzanie projektem HR
Warsztat pracy logopedy_Strzelczak
Diagnostyka psychopedagogiczna
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego z elementami integracji sensorycznej
Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym
Przemiany w najnowszej polszczyźnie
Procesy uczenia się
Projektowanie procesu dydaktycznego i ocenianie wewnątrzszkolne - Mikołajska
Mikronauczanie
Superwizja
Warsztat dyplomowy_Gorzelanny
Angular (Google) komponenty, serwisy
Język Typescript dla Angular
Angular (Google) komponenty, serwisy
Język Typescript dla Angular
Internetowe narzędzia analityczne
Psychologia Big Data
Metody przetwarzania i analizy danych
Branding: Grupa docelowa. Badania użytkownika
Tworzenie zasobw informacji
Tworzenie zasobw informacji
rda informacji
Tworzenie zasobw informacji
Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością inetelektualną
Rozwiązywanie konfliktów i budowanie współpracy w zespole
Kompetencje i dynamika zespołu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie finansami w projekcie
Projekt ćwiczeniowy – programowanie praktycznej aplikacji z wykorzystaniem Angular_Juszczak
Projekt ćwiczeniowy – programowanie praktycznej aplikacji z wykorzystaniem Angular_Dłubis
Testowanie automatyczne w Selenium Webdriver z językiem Java
HR BP managerem talentów
Przygotowanie sesji badawczych_Biela
Analiza i raportowanie wyników badań_Biela
Analiza i raportowanie wyników badań - praktyczny warsztat ścieżki użytkowników
BIg Data
Warsztat dyplomowy_Krzywkowska
Teoretyczne i praktyczne podstawy wiedzy o przedmiocie / zajęciach
Projektowanie procesu dydaktycznego i ocenianie wewnątrzszkolne_Gołębniak
Projektowanie, ocenianie, ewaluacja
Bazy danych
Warsztat pracy logopedy_Krysiewicz
Programowanie - Python
Analiza i raportowanie wyników badań
Warsztat UX
Test AB

URBAN MANAGEMENT I rok

Mobility and future of sustainable transport
Social, economic, political aspects of planning
Patterns of spatial planning (European cities context)
Legal and financial aspects of spatial planning
Processes changing the city - City as a living organism (UM module 16)
Processes changing the city: Gentrification, Revitalization, Urban regeneration (UM module 16)
Studio Berlin: International excursion. Programing and working on the content (UM module 18)
Studio Berlin: international excursion. Organisation, working on agenda (UM module 18)
Types of reports, structure, layout
Forming professional report - InDesign introduction
Innovative top technology regions in Europe
Introduction to AutoCAD, basic features
User interface, commands, creating, editing
Working with files and drawings setup
Planning tools, spatial intelligence and spatial culture

URBAN MANAGEMENT II rok

Introduction to research techniques for planners
Basics of research, evaluation and decision making tools for urban planning
Projection and forecasting methods
Environmental and economic effectiveness of urban policy
Climate changes and urban structure linkages
Basics of sustainable urban planning
Smart city, intelligent city (3). Approach to sustainable city concept (UM module 46)
Sustainability and urbanism, inclusive urban growth
Sustainability and architecture
Introduction to the narrative tools
Storytelling, Photography, Digital media, Film
Practical skills in storytelling in different media
Smart city, intelligent city (1) . Planning and urban challenges (UM module 46)
Smart City, intelligent city (2). Approach to smart city concept (UM module 46)
Smart Architecture, Intelligent Buildings
Practicing the Practice
Masterplaning, Designing
Guest
You are not logged in. (Log in)