CDV_online_2020

...
STREFA WYKŁADOWCY

OGÓLNE

Health & Sports
Technologie informacyjne 1
Technologie informacyjne 2

TUTORING

Tutoring 2 - Adamkiewicz
Tutoring 2 - Adamska-Kijko
Tutoring 2 - Bekier
Tutoring 4 - Bryl-Roman
Tutoring 2 - Chełkowska
Tutoring 2 - Drozdowska
Tutoring 2 - Fojutowski
Tutoring 4 - Fojutowski
Tutoring 2 - Grabowska
Tutoring 2 - Ignaczak
Tutoring 4 - Ignaczak
Tutoring 2 - Jasiński
Tutoring 4 - Jasiński
Tutoring 4 - Jaworska
Tutoring 2 - Karmińska
Tutoring 2 - Kluczyńska
Tutoring 4 - Kotarba
Tutoring 2 - Kotarba
Tutoring 2 -Krajewska
Tutoring 4 - Kucharska
Tutoring 2 - Kucharksa
Tutoring 2 - Litaszewska
Tutoring 4 - Matejko
Tutoring 2 - Matejko
Tutoring 2 - Nowak
Tutoring 2 - Nowiska
Tutoring 2 - Olechnowicz
Tutoring 4 - Olechnowicz
Tutoring 2 - Patkowski
Tutoring 2 - Poczta
Tutoring 2 - Rudowicz
Tutoring 4 - Rudowicz
Tutoring 2 - Sobczak
Tutoring 4 - Staś
Tutoring 2 - Staś
Tutoring 2 - Szary
Tutoring 4 - Szary
Tutoring 2 - Szulc
Tutoring 4 - Szyper
Tutoring 2 - Szyper
Tutoring 2 - Tarnawska
Tutoring 2 - Walkowiak
Tutoring 4 - Wierzbicki
Tutoring 2 - Wierzbicki
Tutoring 2 - Zinkowska
Tutoring 4 - Zinkowska
Tutoring 2
Tutoring 4
Tutoring 4 -Nowak

WNS

Analiza matematyczna
Architektura informacji i UX
Bazy danych (noSQL)
Bazy danych (SQL)
BHP i pierwsza pomoc promedyczna
Budowanie relacji w zespole
Emisja głosu
Etyczny wymiar zawodu edukator
Facebook Marketing i Facebook Ads w praktyce
Fotoedycja i obróbka zdjęć
Fotografia i video jako medium
Gatunki medialne
Identyfikacja i rozwój talentów
Infobrokering i monitoring internetu
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo
Learning by doing - zastosowanie indywidualnych talentów i rozwój kompetencji miękkich w praktyce
Marketing efektywnościowy (SEM, SEO, PPC)
Media relations
Metody projektowe
Metodyka edukacji przyrodoznawczej dziecka
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Narzędzia badania danych behawioralnych i deklaratywnych w mediach
Podstawy mikroekonomii w handlu internetowym
Podstawy public relations
Prawo mediów
Prawo reklamy
Proseminarium
Przygotowanie reklamy graficznej
Przygotowywanie raportu medialnego i infobrokerskiego
Rachunek prawdopodobieństwa
Redakcja i interpretacja tekstu
Reklamy tekstowe
Rozwój mediów tradycyjnych
Rynki reklamy medialnej
Savoir-vivre w edukacji i biznesie
Sponsoring w działalności public relations
Storytelling jako strategiczna koncepcja brandingu
Storytelling w organizacji
Systemy medialne w Polsce i na świecie
Systemy motywacyjne
Techniki wpływu społecznego
Warsztat dziennikarstwa internetowego
Warsztat prasowy
Warsztat radiowy
Warsztat telewizyjny
Wstęp do Big Data w ekonomii
Wystapienia publiczne
Wystąpienia publiczne w edukacji i biznesie
Zarys podstaw technicznych fotografii oraz video
Zarys podstaw technicznych fotografii oraz video
Zwinni dla konsumenta. Agile marketing w praktyce
Psychopatologia
Sytuacje trudne w pracy z grupami
Tworzenie e-usług (WebDesign,API,mockupy)
Co-creation. Budowanie warsztatu współpracy
Praca z klientem w coachingu
Praktyczny trening umiejętności
Seminarium projektowe
Praktyczny trening umiejętności
Skuteczna komunikacja
Seminarium 1
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Seminarium 3
Strategie osiągania i nieosiągania celu
Akredytowany kurs ICF
Warsztat pracy coacha- kurs akredytowany ICF, 2cz.
Zmiana w organizacji
Zachowania organizacyjne zespołu
Crisis Management i kształtowanie relacji z mediami
Podstawy prawa dla menadżerów
Seminarium projektowe
Etapy procesu Design Thinking
Przesłanki zastosowania Design Thinking w biznesie
Podstawy technologii IT - prototypy, rysowanie UX
Podstawy systemu podatkowego w Polsce
Seminarium 1
Wprowadzenie do zarządzania finansami własnymi
Business Process Analyst
Kluczowe kompetencje w pracy profesjonalnego coacha
Nowoczesne narzędzie rekrutacji i selekcji pracowników
Spotkanie z opiekunem roku 2
Wprowadzenie do ZZL - rola ZZL w organizacji
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie wiedzą w organizacji
Techniki IT w ochronie danych przedsiębiorstwa (warsztaty)
Podstawy psychologii poznawczej
Spotkanie z opiekunem roku 2
Tutorial zespołowy 4
Wprowadzenie do psychologii(EN: Introduction to psychology)
Nowoczesna komunikacja
Nowoczesna komunikacja 1
Kontakt i relacja - trening umiejętności i analiza doświadczeń
Warsztat pracy trenera biznesu
Konflikt w organizacji
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Spotkanie z opiekunem roku 2
Narzędzia kontroli procesu wdrożenia
Kontakt i relacja - trening umiejętności i analiza doświadczeń
Seminarium dyplomowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Grafika ST/LIC
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - ZK NST/MGR
Proces rozwoju nowego produktu oraz interfaceu
Corporate Identity - założenia tożsamości organizacji
Seminarium 1
Seminarium 3
Zarządzanie strategiczne i tworzenie nowej marki
Projektowanie elementów przestrzeni komercyjnych
Praktyczny trening umiejętności
Praktyczny trening umiejętności
Badania ilościowe a jakościowe
Badania jakościowe i raportowanie wyników badań
Seminarium 1
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Podstawowe pojęcia twóczego myślenia
Seminarium
Podstawy makroekonomii
Podstawy mikroekonomii
Podstawy mikroekonomii, makroekonomii i finansów
Badanie UX
Seminarium 3
Przywództwo w organizacji
Seminarium 3
Seminarium dyplomowe
Wprowadzenie do zarządzania organizacjami
Zachowania organizacyjne
Seminarium magisterskie (3) - kierunek: zarządzanie kreatywne, grupa 10
Seminarium 1
Tutorial zespołowy 4
Metody doradcze i narzędzia pracy doradcy
Rynek pracy - diagnoza i trendy
Kreowanie marki i strategie zarządzania marką
Kreowanie marki i strategie zarządzania marką 1
Metody i techniki zarządzania
Skuteczność managera
Narzedzia w coachingu
Praca z klientem w coachingu
Seminarium dyplomowe
Zarządzanie konfliktem i komunikacja perswazyjna
Praktyczny trening umiejętności
Seminarium projektowe
Seminarium projektowe
Narzędzia wykorzystywane w podejściu Design Thinking
Proces i narzędzie Service Design
Seminarium magisterskie 2020/2021 (drMChlodnicki)
Seminarium magisterskie (2R) M Chłodnicki
Seminarium dyplomowe
Kluczowe kompetencje społeczne i emocjonalne
Psychologia rozwoju człowieka
Zachowania organizacyjne jednostki
Kreatywność jednostki i zespołu
Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie
Prowadzenie interdyscyplinarnego zespołu projektowego
Przedstawiciel handlowy (REP) - zadania i kompetencje
Praktyczny trening umiejętności
Account Management i kształtowanie relacji klientem
Organizacja pracy projektowej
Zarządzanie ryzykiem
Metody testowania użyteczności i używalności (Eyetracking)
Analiza rynku i konsumenta w oparciu o nowoczesne narzędzia
Badania ilościowe i analiza danych
Etapy procesu rozwoju innowacji w firmie
Metodyki i techniki rozwijania innowacji
Podstawy zarządzania informacją
Warsztaty projektowania systemów zarządzania - rysunek i narzędzia
Ergonomia aplikacji
Podejmowanie decyzji przez jednostki i grupy
Rozwój kompetencji pracowników oraz zarządzanie talentami
Techniki sprzedaży
Warsztaty z technik sprzedaży
Dokumentowanie projektu
Standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym
Kluczowe narzędzia service design i visual thinking - studia stacjonarne
Przygotowanie i obsługa narzędzi projektowych - studia stacjonarne
Wybrane narzędzia komunikacji w zarządzaniu
Wywieranie wpływu i perswazja w pracy doradcy i coacha Wywieranie wpływu i perswazja w pracy doradcy i coacha
Prawne aspekty działalności twóczej
Prawne podstawy przedsiębiorczości
Prawo ochrony danych
Synteza i opracowanie konceptów projektowych
Warsztaty komunikacji
Corporate Image - kształtowanie doświadczeń klientów i wizerunku organizacji
Sensualizacja doświadczeń klientów
Zarządzanie projektami graficznymi
Marketing i jakość usług
Seminarium 3
Seminarium 3
Brand Management
Brand Management 1
Architektura informacji
Seminarium dyplomowe 1
Wprowadzenie do psychologii(EN: Introduction to psychology) - stacjonarne
Podstawy psychologii poznawczej - stacjonarne
Psychologia wspierania zmiany rozwojowej
Corporate Design - identyfikacja wizualna organizacji
Bazy danych (noSQL)
MySQL w pracy Mediaworkera
SQL - Analityka i badania ekonomiczne
PHP w pracy Mediaworkera
Kluczowe narzędzia service design i visual thinking - studia niestacjonarne
Przygotowanie i obsługa narzędzi projektowych - studia niestacjonarne
Podstawy preprodukcji i postprodukcji
Podstawy wizualizacji danych dla użytkowników
Wizualizacja danych dla użytkowników
Pracownia publikacji multimedialnych
Seminarium dyplomowe PPM
PBM seminarium dyplomowe 2
Informacja rynkowa (kierunek: zarządzanie kreatywne, studia stacjonarne)
Seminarium dyplomowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Doradztwo i coaching NST/MGR
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Prezentacje multimedialne w edukacji i biznesie
Projektowanie zintegrowanego procesu edukacji dziecka
Współczesne koncepcje edukacji dziecka
Audyt UX
Trening umiejętności wychowawczych
Warsztat aktywizacji środowisk edukacyjnych
Metodyka edukacji matematycznej
Podstawowe pojęcia twórczego myślenia NST
Nowoczesne narzędzie rekrutacji i selekcji pracowników
Zarządzanie wiedzą w organizacji

WIiKW

Inżynieria oprogramowanie
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Programowanie niskopoziomowe
Projekt zespołowy - kurs wakacyjny
Zaawansowane bazy danych (st. stacjonarne)
Zaawansowane Bazy Danych (st. niestacjonarne)
Systemy Baz Danych (st. stacjonarne)
Systemy Baz Danych (wykład)
Nowoczesne metody przetwarzania danych
Systemy Baz Danych (St. Niestacjonarne)
Advanced Data Base
Podstawy elektroniki
Electronics Foundation
Prototypowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych
Filozofia i ekonomia dla informatyków
Podstawy ekonomii (kierunek grafika, studia niestacjonarne)
Informacja rynkowa (kierunek: zarządzanie kreatywne, studia niestacjonarne)
Implementing Rich Internet Applications (RIS)
Implementowanie aplikacji RIA
Systemy operacyjne
Laravel - tworzenie aplikacji, wzorzec MVC
Technologie internetowe
Programowanie strukturalne
Administrowanie serwerami aplikacji
Matematyczne podstawy IT (2)
Metody obliczeniowe
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Systemy operacyjne
Zarządzanie projektami
Seminarium magisterskie
Foto
Podstawy elektroniki, programowalnych układów cyfrowych
Prototypowanie urządzeń elektronicznych
Programowalne układy cyfrowe
Programmable Logic Devices
Wykłady
Seminaria
Projekt zespołowy
Systemy operacyjne
Technologie internetowe
Modelowanie i projektowanie usług WebServices
Metody sztucznej inteligencji
Programowanie systemowe
Seminarium dyplomowe
Modelowanie i teksturowanie 3D
Metody sztucznej inteligencji
Algorytmy i struktury danych
Zarządzanie usługami w systemie Windows
Zarządzanie systemami Windows
Systemy zarządzania treścią portali internetowych
Systemy i platformy zarządzania treścią
Projektowanie aplikacji internetowych
Networking
Geometria 3D
Portfolio (wszystkie grupy)
Zarządzanie tworzeniem gier
Programowanie narzędzi dla silników gier
Zarządzanie tworzeniem gier
Projekt zespołowy
Gry mobilne
Gry sieciowe
Programowanie narzędzi dla silników gier
Networking
Audio
OpenGL i shadery
Projekt zespołowy
Biznes a projektowanie gier
Audio 1
Audio 3
Sztuczna inteligencja
Algorytmy i struktury danych
Matematyczne podstawy IT (2) - niestacjonarne
Historia designu
Seminarium dyplomowe - Paweł Buszko
Prawo autorskie
Książka autorska
Historia Grafiki
Pracownia Filmu Animowanego 6
Rysunek / Seminarium
Pracownia Animacji Graficznej
Pracownia animacji interaktywnej
Warsztaty graficzne – produkcja
Identyfikacja wizualna
Liternictwo
Malarstwo
Malarstwo
Podstawy Infografiki
Działania i struktury wizualne
Plakat i ilustracja
Pracownia animacji interaktywnej
Typografia i wydawnictwa
Warsztaty graficzne
Rzeźba
Plakat i ilustracja
...
Podstawy kompozycji
Fotografia dokumentalna
Rysunek
Rysunek
Music Video in 50Hrs Kayax My Name is New
Malarstwo
Fotografia reklamowa
Narzędzia projektowania graficznego
Przedsiębiorczość
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Projekt zespołowy - praca zdalna - ST
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe Grafika NST/LIC
Analiza matematyczna - wprowadzenie
Analiza matematyczna - warsztaty
Rozwiązania wielkoskalowe
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Seminarium dyplomowe 1
Seminarium dyplomowe 2
Animacja Lakowa i stop-motion
Warsztaty graficzne - produkcja
Identyfikacja wizualna
Seminarium Dyplomowe Infografika
Narzędzia projektowania graficznego
Warsztaty graficzne
Seminarium dyplomowe
Modelowanie + Moduł do wyboru
Narzędzia projektowania graficznego
Seminarium dyplomowe
Warsztaty artystyczne malarstwo i rysunek
Warsztaty graficzne – produkcja kopiuj 1
Metody sztucznej inteligencji kopiuj 1
Artificial Intelligence
GUI and Web Design
Inżynieria oprogramowania
Zarządzanie serwerami Windows
Podstawy Grafiki Warsztatowej
Metody sztucznej inteligencji
Aspekty prawne pracy i działalności gospodarczej
Projektowanie interfejsów graficznych i stron www
GUI and web design
Warsztaty artystyczne rzeźba i struktury wizualne 2
Rzeźba i struktury wizualne
Seminarium
Seminarium dyplomowe
Systemy Baz Danych
Projekt zespołowy - praca zdalna - NST
Algorytmy i struktura danych
Programowanie niskopoziomowe
Programowanie systemowe
Video
Podstawy ekonomii (kierunek grafika, studia stacjonarne)
Pracownia Filmu Animowanego 4
Cloud Computing & loT
Mobile Applications
Pracownia animacji interaktywnej 4
Seminarium dyplomowe SL
Seminarium dyplomowe NL
Modelowanie i projektowanie usług WebServices
Technologie internetowe
Seminarium dyplomowe
Mobility and future of sustainable transport
Social, economic, political aspects of planning
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Informatyka ST/INŻ
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe - Informatyka NST/INŻ
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
Warsztaty graficzne
Seminarium EN
Portfolio (rok 1 grupa 1 i 2)
Praktyki_1
Praktyki_2
Metody Sztucznej Inteligencji - Przetwarzanie Obrazu
Inżynieria oprogramowania
Team Project

PODYPLOMOWE

Teoria liczb w bezpieczeństwie
Społeczeństwo informatyczne
Zarządzanie informacją
Podstawy wyszukiwania informacji z elementami systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Zarządzania bibliotekami
Diagnostyka wad postawy
Ekspresyjna gimnastyka twórcza
Metodyka wychowania fizycznego
Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rehabilitacja przez sztukę i twórczość artystyczną
Nauczyciel we współczesnej szkole - wyzwania, kompetencje, rozwój
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Aspekty etyczne i prawne badań UX
Metody jakościowe
Badania na potrzeby gier wideo
Tworzenie planów badawczych i dobór metod
HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji
Pricing w zarządzaniu marką i produktem
Etyka
HR BP jako kierujący procesami zarządzania wiedzą
Techniki zarządzania interesariuszami
Facylitacja – element pracy z zespołem
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Diagnoza i terapia w dyslalii
Diagnoza i terapia w dyslalii kopiuj 1
...
Diagnoza i terapia jąkania
...
Materiały dydaktyczne w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego
...
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Glottodydaktyka a logopedia
...
Wychowawcze kompetencje nauczyciela
Społeczno-kulturowe konteksty edukacji Obsługa czytników ekranu włączona.
Style pedagogiczne
Wychowawcze kompetencje nauczyciela kopiuj 1
Trening skutecznej komunikacji
Autoprezentacja i wizerunek
Trening asertywności
Rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
Praca z rodziną osoby niepełnosprawnej intelektualnie
Dydaktyka specjalna
Rehabilitacja przez sztukę i twórczość artystyczną kopiuj 1
Modele uczenia się i nauczania z elementami dydaktyki specjalnej
Guest
You are not logged in. (Log in)